pożyczk

Kto ma większe pełnomocnictwo do zastawionego mienia – zastawca czy pożyczający?

Aktualnie samo wyrażenie pożyczka zdaje się odstraszać mnóstwo ludzi, bo nikt nie chce blokować swojej niezależności i samodzielności pieniężnej. Jednak sformułowanie to jest w stanie stać się synonimem nowych możliwości i płynności pieniężnej, której nie trzeba się w żadnym razie bać. Na czym konkretnie opiera się pożyczka pod zastaw? Jest to pierwszorzędne rozwiązanie dla osób, którzy potrzebują ekspresowo zyskać nowe źródło finansowe, mając w tym samym czasie zawężoną zdolność kredytową. Wielokrotnie kredyt udzielany jest na krótki okres i jest chroniony zastawem do chwili spłaty kompletnego kredytu.

Kodeks Cywilny reguluje tę odmianę kredytu jako zabezpieczenie pobieranego kredytu w postaci ruchomości lub nieruchomości. Tak wierzyciel będzie mógł dochodzić swoich uprawnień co do zastawu - niezależnie czyją będzie własnością. Pożyczający będzie miał wyłączne prawo i pierwszeństwo szczególne dla zastawionych ruchomości nawet przed wierzycielami prywatnymi pożyczkobiorcy, prócz osób prawnych którym przez uchwałę przypada priorytet szczególny.

Czytaj dalej