Dokąd opłaca zwrócić się o kredyt? Do banku czy firmy pożyczkowej?

Ogólnie o pozyskiwaniu akcesoryjnych pieniędzy na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie czy też kredyt. Mimo to warto odseparować te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk finansowy.

Po pierwsze o pożyczkę staramy się tylko w podmiotach pozabankowych - najczęściej są to prywatne firmy albo osoby mające odpowiedni zasób finansowy. Porozumienie wiąże opierając się o o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - musimy łączyć z tym wyrażeniem jedynie banki i SKOK-i funkcjonujące w oparciu prawa bankowego. W tym wypadku pieniądze na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

Często na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa rzecz. Banki chcą wiedzieć na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się staramy i chcą posiadać wgląd do adaptacji naszego celu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie podajemy celu realizowania wierzytelności. Do tego pożyczki mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki bądź przelewu. System bankowy za to oparta jest jedynie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy klienta.

Na jakiej zasadzie są sporządzane umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Należy rozpocząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może pozostać zapisana bądź zawarta w formie ustnej (poniżej kwoty 500zł). Strony zawierające umowę mają tu wielkie pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę wolno wskazać zarówno termin oddania całej wierzytelności jak i wartość całej pożyczki. W dodatku pożyczający nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki temu zapożyczenie wytwarza bardzo duże pole manewru i wolność.

Kredyt który użycza nam bank jest unormowany parafowaną przez dwie strony umową, pod rygorem zerwania w momencie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W tym momencie określane są zasady i okres uregulowania całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się także zasady zmian warunków tej umowy.

-Nieruchomości a kredyt pod zastaw

-Jakie warunki musimy spełniać aby pozyskać kredyt w banku?

-Jeżeli nie posiadasz zdolności kredytowej – jest sposób

-Gdzie lepiej zabiegać o zobowiązanie – w banku czy prywatnej instytucji?

-Co mogą oferować firmy kredytowe w momencie gdy wierzyciel traci stałą pracę?